OFERTA

DORADZTWO • STRATEGIA • KREACJA • KOMUNIKACJA

Eventy

Oprawa wizualna, artystyczna i graficzna. Wydarzenia specjalne to skuteczne narzędzie do budowania wizerunku. Warto wykorzystywać je nie tylko w komunikacji z otoczeniem w jakim funkcjonują firmy, ale też z własnymi pracownikami.

Identyfikacja wizualna

Kreowanie pożądanego wizerunku firmy znacząco wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej. Kluczem jest właściwe planowanie i dobór odpowiednich narzędzi PR, które doprowadzą do realizacji zamierzonych celów.

Marketing produktu i wydarzeń

Strategiczny marketing produktu/wydarzenia jest niezbędny do pozyskania celowej i skutecznej pozycji na rynku.

Komunikacja wewnętrzna

To się samo nie dzieje…
Wdrożenie działań w ramach komunikacji wewnętrznej pomogą w osiągnięciu celów tj: informowanie, motywowanie, integrowanie pracowników, a także promowanie osiągnięć firmy, czy kształtowanie pozytywnego wizerunku.

Sponsoring

Jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Istotą sponsoringu są skojarzenia. Dzięki sponsoringowi pozytywny obraz sponsorowanego wydarzenia, emocje z nim związane przenoszą się na sponsora.

CSR

Z każdym rokiem poziom społecznej odpowiedzialności w Polsce wzrasta.

Media relations

To właśnie media spowodują zwiększenie zasięgu przekazywanej informacji. Komunikat prasowy powinien być ciekawy, aktualny, napisany poprawnym i prostym językiem.

e-PR

Współczesna komunikacja to sztuka dialogu z otoczeniem, a jej polem działania staje się coraz częściej Internet. Właściwa strategia w obszarze e-PR i jej skuteczna realizacja są konieczne dla uzupełnienia tradycyjnych działań komunikacyjnych.