CSR

Z każdym rokiem poziom społecznej odpowiedzialności w Polsce wzrasta.

Korzyści wynikające z odpowiedzialności społecznej w biznesie:

 • audyt sponsoringowy
 • uwiarygodnienie misji firmy w oczach klientów
 • wzrost lojalności konsumentów i interesariuszy
 • pozyskanie zaufania potencjalnych kontrahentów
 • rozwój kultury korporacyjnej i relacji wewnętrznych
 • wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników
 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą oraz zwiększenie ich lojalności
 • pozyskanie przychylności społeczności oraz władz lokalnych
 • długoterminowe budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • budowa dobrej reputacji
 • zdobywanie nowych rynków
 • wzrost konkurencyjności – zwiększenie zainteresowania inwestorów