Sponsoring

Jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji.
Istotą sponsoringu są skojarzenia. Dzięki sponsoringowi pozytywny obraz sponsorowanego wydarzenia, emocje z nim związane przenoszą się na sponsora.

Narzędzia:

  • audyt sponsoringowy
  • opracowanie strategii działań sponsorskich
  • usługi doradcze
  • produkcja materiałów ATL i BTL
  • kreacja i wizualizacja treści sponsorskich i reklamowych
  • wybór i zakup nośników reklamowych